Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Wkrótce ogłosimy nabór na pełnienie roli członka komisji oceniającej wnioski.

Data publikacji: 20.04.2023 r.

Klaster Innowacji Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. o. Jana Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „Regranting dla Organizacji Poradniczych″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 5 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 

 

Termin składania ofert: 02 maja 2023 r.

Termin realizacji usługi eksperckiej 13-14 maja 2023 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej:

Nabór został zakończony

Po weryfikacji dokumentacji przesłanych ofert Komisja ustaliła skład komisji oceniającej wnioski:

Adam Rojek,
Jakub Słomian,
Ada Duda,
Bartosz Rybczak,
Kamil Iwanicki,
Łukasz Łój,
Jakub Kosoń,
Maciej Malik,
Katarzyna Loska-Szafrańska,
Anna Polak,
Karolina Rzepecka,
Krzysztof Breguła.

Załącznik do ogłoszenia: