O konkursie

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną dla placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. W ramach programu w roku 2024 udzielimy do 26 dotacji od 10 000 do 20 000 zł. Inicjatywa odbywać się będzie na obszarze całego kraju, dla organizacji niemogących samodzielnie zaciągać zobowiązań. Udział w tego typu konkursie będzie wielkim wsparciem dla podmiotów i ich działań. Podczas trwania całego programu będziemy prowadzić działania edukacyjne, które będą wsparciem dla członków organizacji oraz pozwolą na rozwój kompetencji, które mogą być wykorzystane w dalszej działalności.

Wnioski o dotacje mogą składać:

  1. Uniwersyteckie poradnie prawne,
  2. Diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych
  3. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej.


Przez nasze doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających mamy świadomość, jak ważne jest finansowe wsparcie organizacji poradniczych, dlatego chcemy wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie i wspieranie osób potrzebujących z całej Polski.

W ramach organizacji inicjatywy będziemy prowadzić szereg warsztatów jak np. promowanie, czy finansowanie w projektach. Szkolenia będą odbywać się online, co będzie sporym ułatwieniem dla organizacji z całej Polski. W warsztatach będzie mógł brać udział każdy zainteresowany, który jest członkiem organizacji poradniczej. W tej edycji konkursu składanie wniosków jest jeszcze prostsze, dzięki naszemu generatorowi wniosków z asystentem AI. Zostanie także uruchomiona specjalna infolinia, na której każdy zainteresowany otrzyma odpowiedź na swoje pytania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się regulaminem konkursu oraz podręcznikiem dla oferentów, lub zadaj pytanie asystentowi AI w generatorze.