O konkursie

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną dla placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. W ramach programu udzielimy około 40 dotacji   od 10 000 do 20 000 zł. Inicjatywa odbywać się będzie na obszarze całego kraju, dla organizacji niemogących samodzielnie zaciągać zobowiązań. Udział w tego typu konkursie będzie wielkim wsparciem dla podmiotów i ich działań. Podczas trwania całego programu będziemy prowadzić działania edukacyjne, które będą wsparciem dla członków organizacji oraz pozwolą na rozwój kompetencji, które mogą być wykorzystane w dalszej działalności.

Wnioski o dotacje mogą składać:

  1. 1. Uniwersyteckie poradnie prawne,
  2. 2. Diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych
  3. 3. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej.

Przez nasze doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających mamy świadomość, jak ważne jest finansowe wsparcie organizacji poradniczych, dlatego chcemy wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie i wspieranie osób potrzebujących z całej Polski.

W ramach organizacji inicjatywy będziemy prowadzić szereg warsztatów jak np. promowanie, czy finansowanie w projektach. Szkolenia będą odbywać się online, co będzie sporym ułatwieniem dla organizacji z całej Polski. W warsztatach będzie mógł brać udział każdy zainteresowany, który jest członkiem organizacji poradniczej.  W celu usprawnienia procesu składania i sprawdzania wniosków, zostanie także uruchomiona specjalna infolinia, na której każdy zainteresowany otrzyma odpowiedź na swoje pytania.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się regulaminem konkursu oraz podręcznikiem dla oferentów.