Organizatorzy

Poznaj organizatora konkursu – Klaster Innowacji Społecznych

Klaster Innowacji Społecznych

Jak sama nazwa wskazuje, jako „klaster” zrzeszamy w swojej strukturze śląskie instytucje i przedsiębiorstwa skoncentrowane przede wszystkim wokół spraw społecznych. W obszarze naszych zainteresowań leżą między innymi sprawy dotyczące edukacji, cyfryzacji czy polityki międzynarodowej. Działamy na rzecz dobra publicznego.

Naszym marzeniem jest stworzenie administracji XXI wieku, a więc przede wszystkim, by stała się ona dostępna dla obywatela i otwarta na jego potrzeby. Osiągnięcie tego celu może być możliwe przez zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań, w szczególności najnowocześniejszych technologii cyfrowych. Utworzyliśmy także Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej, który służyć ma nakierowywaniu organizacji pozarządowych na zmodernizowanie swoich działań poprzez pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodowych.

Na piedestale stawiamy także problem osób pokrzywdzonych przestępstwem, poprzez zapewnienie wsparcia oraz bezpłatnej pomocy prawnej. Nasze działania są realizacją zasady „wszyscy są równi wobec prawa” , dbamy o to, aby dostęp do takiego wsparcia był czymś powszechnym w praworządnym państwie jakim jest Polska

FIO Śląskie Lokalnie

Wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich inicjatyw. Podczas edycji konkursu w latach 2024-2026 udzielimy ponad 1,1 mln zł dotacji. Projekty przyczynią się do zaktywizowania społeczności wokół działań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w katalogu sfer pożytku publicznego i wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb.

Akredytacja Klaster

Celem jest wspieranie młodzieży lokalnej i zapewnienie im stałego dostępu do aktywności, a także bieżące słuchanie ich potrzeb poprzez realizację wymian pracowniczych i dla młodzieży w ramach akredytacji.
W ramach projektu przeprowadzimy 15 wymian.

Wolontariusze w Akcji
— Superbohaterowie NGO

Celem inicjatywy jest rozwój wolontariatu poprzez systematyczne i długoterminowe angażowanie wolontariuszy w działania obywatelskie. W każdym roku organizujemy konkurs na minigranty na projekty wolontariuszy. Część wolontariuszy otrzyma możliwość udziału w 3-dniowej wizycie studyjnej w Norwegii.
Uczestników projektów
0
Doświadczonych pracowników
0 +
Przeprowadzonych projektów
0
Oddziały
0