Organizatorzy

Poznaj organizatora konkursu – Klaster Innowacji Społecznych

Klaster Innowacji Społecznych

Jak sama nazwa wskazuje, jako „klaster” zrzeszamy w swojej strukturze śląskie instytucje i przedsiębiorstwa skoncentrowane przede wszystkim wokół spraw społecznych. W obszarze naszych zainteresowań leżą między innymi sprawy dotyczące edukacji, cyfryzacji czy polityki międzynarodowej. Działamy na rzecz dobra publicznego.

Naszym marzeniem jest stworzenie administracji XXI wieku, a więc przede wszystkim, by stała się ona dostępna dla obywatelaotwarta na jego potrzeby. Osiągnięcie tego celu może być możliwe przez zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań, w szczególności najnowocześniejszych technologii cyfrowych. Utworzyliśmy także Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej, który służyć ma nakierowywaniu organizacji pozarządowych na zmodernizowanie swoich działań poprzez  pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodowych.

Na piedestale stawiamy także problem osób pokrzywdzonych przestępstwem, poprzez zapewnienie wsparcia oraz bezpłatnej pomocy prawnej. Nasze działania są realizacją zasady „wszyscy są równi wobec prawa” , dbamy o to, aby dostęp do takiego wsparcia był czymś powszechnym w praworządnym państwie jakim jest Polska

FIO Śląskie Lokalnie

Wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich inicjatyw. Podczas 3 edycji konkursu udzieliliśmy 1,4 mln zł dotacji. Projekty przyczyniły się do zaktywizowania społeczności wokół działań o charakterze lokalnym, które mieściły się w katalogu sfer pożytku publicznego i wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb. 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Celem ośrodka jest dotarcie do jak największej ilości osób w trudnej sytuacji życiowej, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Prowadzone są działania pomocnicze w tym udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz wsparcia finansowego. Wszystkie działania mają na celu pomoc pokrzywdzonym, a w szczególności poprawę ich bytu. 

Wsparcie ponad Granicami - Szansa

Celem inicjatywy jest wsparcie edukacyjne poprzez podniesienie umiejętności podstawowych dla osób dorosłych, które przebywają w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z języka polskiego, skorzystają z porad prawnika, psychologa oraz doradcy zawodowego, który pomoże im w odnalezieniu pracy odpowiadającej ich potrzebom oraz umiejętnościom. 

0
Uczestników projektów
0 +
Doświadczonych pracowników
0
Przeprowadzonych projektów
0
Oddziały